Apžvalgos

Tarptautinė folkloro šventė „Kupos kiemi – paukštlakis”

By 25 spalio, 2015 22 gegužės, 2016 No Comments
 

Tarptautinė folkloro šventė „Kupos kiemi – paukštlakis“ skirta folklorinio ansamblio „KUPKĖMIS“ 20 – čiui paminėti

Trijų dienų šventė prasidėjo spalio 23 d. italų folklorinio ansamblio „Terra del Sole“ (Lodi miestas – Šiaurinė Italija) sutikimu ir šio kolektyvo koncertu Kupiškio kultūros centro Adomynės padalinyje. Drauge su italais iš Vilniaus į šventę atvyko Gražina Kadžytė – etnologė, tautosakininkė, žurnalistė. Su duona ir druska adomyniečiai sutiko italus dainuodami kupiškėnišką sutiktuvių dainą „Sveiki gyvi, svetėliai“. Šventės pradžią skelbė jos organizatorė – etnografė, folklorinio ansamblio „Kupkėmis“ vadovė Alma Pustovaitienė. Taip pat ji pristatė ansamblį iš Italijos „Terra del Sole“ bei jo prezidentą Felice Torre ir meno vadovę Miriam Catanese.

Tos pačios dienos vakare Kupiškio kultūros centre vyko parodos „Kas juosta vis kitas roštas“ atidarymas. Renginį vedė etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė. Parodoje buvo demonstruojamos dzūkų bei aukštaičių tautinės juostos, apie jų raštus bei simboliką pasakojo humanitarinių mokslų daktaras, etnologas ir dailėtyrininkas Vytautas Tumėnas. Taip pat apie tautinių juostų panaudojimą šeimos bei kalendorinėse šventėse kalbėjo Gražina Kadžytė. Po parodos atidarymo kupiškėnai rinkosi į didžiąją salę, kur jiems koncertą dovanojo ansamblis iš Italijos „Terra del Sole“.

Šeštadienio rytą, spalio 24 d. folklorinius ansamblius „Kupkėmį“ ir „Terra del Sole“ etnografijos muziejuje priėmė Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas. Kupiškio etnografijos muziejaus istoriją apžvelgė direktorė Violeta Aleknienė, su parodų ekspozicijomis supažindino muziejaus specialistė Giedrė Zuozienė. Rajono meras pasakojo apie Kupiškio kraštą bei jo kultūrą ir verslą, ansamblio prezidentui Felicei Torre įteikė kultūrinio bendradarbiavimo raštą su įpareigojimu parvežti savojo Lodi miesto merui.

Tą pačią dieną nuo 15 val. Kupiškio kultūros centre jau šurmuliavo rajono tautodailininkų ir amatininkų mugė, o 17 val. visi rinkosi į šventinį koncertą „Kupos kiemi – paukštlakis“ kultūros centro Didžiojoje salėje.

Koncerto pradžioje pilnutėlė salė žiūrovų stebėjo folklorinio ansamblio „Kupkėmis“ programą, kurioje atsispindėjo visas kolektyvo 20-ties metų nueitas kūrybinis kelias. Per žmogaus gimimą ir gyvenimą buvo parodyta ansamblio kūrybinė veikla – dainomis apipinta, sutartinėm išgiedota ir net akmenimis išmušta, skudučiais, ragais ir armonikom išgrota, polkomis ir kadriliais ištrepsėta, kupiškėniškai iškalbāta. Programoje buvo juntamas priartėjimas prie senosios baltiškos pasaulėžiūros ir pasaulėjautos aspektų, gyvenimo būdo, darnos paieškojimų – ypatingai per senojo klodo palikimą – sutartines. Programoje „Kupkėmiui“ talkino Kupos pradinės mokyklos būrelio „Pasakorių kertala“ vaikai su mokytoja Dalia Kaktiene, Salamiesčio pagrindinės mokyklos folklorinio ansamblio „Vijūnytė“ esami ir buvę dalyviai ir jų vadovė Alma Pustovaitienė, šokio studijos „Račiupėlis“ jaunimo grupė ir mokytoja Joana Jankauskienė, kuriems po programos buvo padėkota, įteikiant Kupiškio kultūros centro direktorės Jolitos Janušonienės ir ansamblio vadovės Almos Pustovaitienės pasirašytas PADĀKAVONAS.

Toliau koncerto vedėjai – kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė ir kupkėmietis Gintautas Vaitonis gražia kupiškėniška šnekta kvietė į sceną vieną po kito svečių kolektyvus, folklorinius ansamblius, atvykusius į šventę pasveikinti „Kupkėmio“ ir atlikti savąsias programas. Pirmieji koncertavo vaikų folklorinis ansamblis iš Salamiesčio pagrindinės mokyklos „Vijūnytė“ kuriems irgi vadovauja Alma Pustovaitienė, drauge „Kupkėmio“ kolektyvą sveikino Salamiesčio mokyklos direktoriaus pavaduotoja, mokytojai. Po jų scenoje pasirodė „Kupkėmio“ krikšto vaikai – folklorinis ansamblis „Jara“ iš Adomynės. Tai artimiausi draugai ir bendražygiai, kurie gyvuoja jau 13 metų. Kolektyvui vadovauja Vaiva Mališauskienė, o jai talkina Rima Lapienienė. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose renginiuose ir šventėse Lietuvoje ir Latvijoje, aktyviai veda edukacinius kulinarinio paveldo užsiėmimus Adomynės dvare. Po „Jaros“ pasirodė folklorinis ansamblis „Raskila“, atkeliavęs iš Birštono. Kolektyvas yra koncertavęs Vokietijoje, Belgijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje. Kolektyvas gyvuoja 25 – erius metus, o jam vadovauja profesionalūs muzikos specialistai Roma Ruočkienė ir Algirdas Seniūnas. Vėliau koncertavo ir „Kupkėmį“ sveikino iš Latvijos atvykęs folklorinis ansamblis „Liepu laipa“ („Liepų lieptas“ liet.). Kolektyvas vadovaujamas vadovės Vitos Tallos koncertoja 6 – erius metus. Kartu jie švenčia kalendorines šventes, dainuoja daugiabalses latvių liaudies dainas, organizuoja ir veda liaudiškų šokių vakarus. Taip pat šventiniame koncerte pasirodė artimi kaimynai ir „Kupkėmio“ draugai iš Panevėžio – folklorinis ansamblis „Pulkelis“. Jie atvyko su vadovais Lina ir Albertu Bartašiais. Kolektyvas greitu metu švęs 15 – kos metų jubiliejų. Šis ansamblis originalus tuo, kad repetuoja ir šventes švenčia kartu su šeimomis. „Pulkelis“ dainuoja, šoka, muzikuoja, žaidžia žaidimus iš aukštaitiško folkloro paveldo skrynios. Folklorinis ansamblis iš Biržų „Siaudela“, vadovė Jūratė Garnelienė, atvyko su Biržų kultūros centro atstovais, kurie nuoširdžiai sveikino „Kupkėmį“ gražaus jubiliejaus proga. Iš tolimosios Klaipėdos atvyko „Kuršių ainiai“ ir jų šaunūs vadovai Jolita ir Alvydas Vozgirdos. Kolektyvas gyvuoja nuo 1991 metų, o jo repertuarą sudaro pamario krašto tradicinė muzika. Jų programose atsispindi kalendorinių ir šeimos švenčių apeigos, senųjų darbų papročiai, gamtos paveikslai. „Kuršių ainiai“ apdovanoti Alfredo Toepferio fondo (Hamburgas) Europos prizu liaudies menui remti. 2010 m. pelnė „Aukso paukštę“ kaip geriausias miesto folklorinis ansamblis. Patys seniausi draugai ir bičiuliai, dar nuo Paketurių etnografinio ansamblio „Vidumedis“ laikų atvyko iš Kaišiadorių, tai folklorinis ansamblis „Verpeta“, kuris gyvuoja jau beveik 40 metų. Jam vadovauja Valerija Jankauskienė. Kolektyvas apkeliavęs daug pasaulio šalių: Lenkiją, Estiją, Latviją, Vokietiją, Belgiją, Olandiją, Prancūziją, Rusiją, Italiją, Portugaliją, Ispaniją, Čekiją, Švediją, Norvegiją ir kitas. Veiklioji „Verpeta“ apdovanota „Aukso paukšte“. Iš saulėtosios Italijos atskrido ir pasveikinti panoro garbingi svečiai, folklorinis ansamblis „Terra del Sole“, iš Lodi miesto (Šiaurės Italija, netoli Milano). Folkloro ansamblis susikūrė 1998 m. ir atlieka daugiausiai Sicilijos ir Campanijas regionų tipišką muziką. Grodami ir šokdami naudoja tradicinius muzikos instrumentus: akardijoną, gitarą, mandoliną, tamburiną, friscalettą (tik Sicilijoj naudojamas muzikos instrumentas). Kolektyvo prezidentas Felice Torre, vadovė Miriam Catanese.

Visiems svečiams, draugams bei visiems kupiškėnams, o labiausiai kupkėmiečiams dėkojo vadovė Alma Pustovaitienė, paminėdama ir prisimindama ansamblio pirmtakus – Paketurių etnografinio ansamblio „Vidumedis“ buvusius dalyvius, kaip savo pačios ir viso kolektyvo pirmuosius mokytojus, vyresniuosius draugus, įkvėpėjus. Tame tarpe ir savo mamai Genovaitei Onai Totorienei, kuri dalyvavo šventės žiūrovų tarpe. Folklorinio ansamblio „Kupkėmis“ suskubo pasveikinti artimieji, gerbėjai bei garbingi svečiai. Tarp jų Lietuvos liaudies kultūros centro atstovės Inga Krikščiūnienė ir Jūratė Šemetaitė, kuri sakė: „Na, šis „Paukštlakis“, tai visiems pakėlė širdis aukštyn. <…> Kiekvieną kartą, kai atvažiuojam į Kupiškį, tai aš galvoju, jeigu tokių žmonių kaip Alma Pustovaitienė būtų galima pasėti kiekviename rajone, kiekviename miestelyje, tai mūsų liaudies kultūra klestėtų ir augtų…“ Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus Sauliaus Liausos padėka buvo apdovanota „Kupkėmio“ narė Ina Mudurienė, ištikima vadovės padėjėja, bendramintė, dvasiškai artimas žmogus. Lietuvos kultūros ministro Šarūno Biručio padėkos raštais už tautinės kultūros tradicijų ir kupiškėniško žodžio puoselėjimą bei sklaidą buvo apdovanoti: Alma Pustovaitienė, Gintautas Vaitonis. Už gebėjimą susiburti, puoselėjant lietuvišką žodį, tautos papročius ir tradicijas kultūros ministro padėkos raštus taip pat gavo Lina Vaitonienė ir Vytautas Knizikevičius. Gerbiama Gražina Kadžytė kreipdamasi į kupkėmiečius sakė: „ Aš labai jums dėkoju, kad mes kartu vienijam Lietuvos atmintį“. Iš sostinės atkeliavusi Lietuvos ministro pirmininko A. Butkevičiaus patarėja Auksė Kontrimienė kalbėjo: „Mielieji „Kupkėmio“ žmonės, miela vadove Alma, kas yra gyvenime šokęs, dainavęs, rinkęs tas dainas, tam iš tikrųjų buvo sunku sėdėti salėje. Norėjosi kartu šokti, dainuoti ir gero jums linkėti. Aš atvažiavau ne tuščiomis rankomis, atvežiau nuoširdžius linkėjimus nuo LR Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus.“ Folkloriniam ansambliui „Kupkėmis“ buvo įteiktas sveikinimo raštas nuo A. Butkevičiaus. Netrukus sveikinimo žodį tarė Lietuvos respublikos seimo narys Aleksandras Zeltinis: „Noriu nuoširdžiai pasveikinti jus su šiuo gražiu ir garbingu jubiliejumi – 20 metų kūrybinės veiklos. Džiugu, kad jūsų jubiliejus sutapo su šalyje paskelbtais etnografinių regionų metais. Jūs esate vienas iš brandžiausių kolektyvų Kupiškyje, Aukštaitijoje taip pat ir Lietuvoje. Noriu palinkėti jums sėkmės, laimės ir viso, kuo geriausio“ Padėkos už aktyvų dalyvavimą ir Kupiškio vardo garsinimą įteiktos Irenai Gricienei, Donatui Vilkui, Raimondui Gurkliui, Liudvikai Radzevičienei, Ingridai Tubelienei. Scenoje „Kupkėmiui“ sveikinimo žodį sakė Lietuvos respublikos seimo narys Sergėjus Jovaiša: „Iš tiesų aš pasižiūrėjau jų pasirodymą, tai nežinau… tokio žanro turbūt neįvardinčiau, bet buvo lietuvių tautosakos miuziklo superinis kūrinys. 20 metų žmogui – nelabai daug, bet kolektyvui tikrai daug. Noriu pasveikinti, kad tų jubiliejų būtų ne vienas, nes ir 50 metų – ne riba“. Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas prisidėjo prie šiltų sveikinimų ir linkėjo kolektyvui „Kupkėmis“ sėkmės ir toliau gyvuoti bei džiuginti Kupiškio krašto ir visos Lietuvos žmones. Meras įteikė padėkos raštus buvusiems etnografinio ansamblio „Vidumedis“ dalyviams, tame tarpe ir kultūros centro direktorei Jolitai Janušonienei bei kupkėmiečiams: Reginai Petrulienei, Povilui Narbutui, Ramunei Jarmalavičiūtei, Vaclovui Girdvainiui, Rasai Krikščiūnienei, Daivai Bočiulienei, Gražinai Mušinskienei, Rimantui Antanavičiui. Sveikinimo žodį tarė kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius. Jis džiaugėsi „Kupkėmio“ nueitu kūrybiniu keliu, gražiais pasiekimais puoselėjant krašto etninę kultūrą. Vedėjo padėkos raštais apdovanoti kupkėmiečiai: Aušra Uldukienė, Daiva Mieldažienė, Alfredas Buška, Daiva Palionienė, Rima Tupalskienė. Po koncerto visi šventės dalyviai, svečiai buvo pakviesti į liaudišką vakaronę Vitražų salėje, kur buvo padėkota visiems svečių folkloriniams ansambliams ir jų vadovams, taip pat žmonėms, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie „Kupkėmio“ kūrybinės veiklos, kupiškėniško dvasinio paveldo sklaidos, įteikiant kultūros centro direktorės Jolitos Janušonienės ir etnografės Almos Pustovaitienė pasirašytas padākavonas bei atminimo dovanėles.

Sekmadienį šventė tęsėsi Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinyje, kur koncertavo svečių kolektyvai – folkloriniai ansambliai „Kuršių ainiai“, „Liepu laipa“, „Terra del sole“. Subatėnai, taip pat gana gausiai susirinkę, nuoširdžiai plojo šauniems trijų skirtingų tautų folkloro dvasios nešėjams bei skleidėjams.

Ir jau visai vakare Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos valgykloje vyko italų kulinarinio paveldo gamyba ir atsisveikinimo vakaronė. Pats ansamblio „Terra del sole“prezidentas Felice ir kiti ansamblio vyrai gamino itališką „Ragu“ ir kitus daržovių patiekalus, kuriais vaišino kupkėmiečius, kultūros centro bei technologijos ir verslo mokyklos darbuotojus. Kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė ir etnografė Alma Pustovaitienė dėkojo italams už puikius koncertus, papuošusius „Kupkėmio“ jubiliejinę šventę, padovanojusiems kupiškėnams ir jų svečiams džiugias pasigėrėjimo ir grožio akimirkas. Italų kolektyvo prezidentas Felice Torre pristatęs visus savo kolektyvo narius, taip pat dėkojo kupiškėnams už puikų priėmimą, o labiausiai savo draugei ir vertėjai mokytojai Daliai Venckuvienei ir jos vyrui Algirdui Venckui – už pakvietimą, bendravimą, draugystę. Atskirai ir drauge skambėjo lietuviškos ir itališkos dainos, aidėjo itališka muzika, visi šoko tiek lietuviškus, tiek itališkus šokius. Nesakė vieni kitiems „sudiev“, sakė „iki pasimatymo mūsų Italija! Entro la prossima riunione! Ciao Italiano mia!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             Kupiškio kultūros centro informacija

 

 
 
kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply