Apžvalgos

Kapelų šventė – varžytuvės ,,Spanguolynė – 2015“ Šepetoje

By 23 spalio, 2015 21 gegužės, 2016 No Comments

 

Jau 6- erius metus iš eilės Šepetoje vyksta kapelų šventė ,,Spanguolynė“. Šiais metais šventė skirta etnografinių regionų metams paminėti. Šventėje dalyvavo Kupiškio r. kapelos ,,Dvaras“, ,,Mituva“, ,,Kairabalė“ ir muzikos grupė ,,Nostalgija“.

Kadangi šiais metais vyko ne tik šventė, bet ir varžytuvės, nebuvo galima apsieiti be garbios komisijos, į kurią buvo išrinkti: Lietuvos respublikos seimo narys S. Jovaiša, Kupiškio r. savivaldybės meras D. Bardauskas, Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos direktorė V. Vanagienė ir Kupiškio kultūros centro Adomynės padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė R. Lapienienė.

Šventė – varžytuvės vyko laidos ,,Duokim garo“ principu – kapelos kūrinius atliko ratu, visos pagrojo po valsą, po polką, po tarmišką kūrinį, skirtą etnografinių regionų metams paminėti ir po jumoristinį kūrinį. Kol kapelos atliko po paskutinį, laisvai pasirinkta tema kūrinį, komisija apsisprendė dėl apdovanojimų. Šventėje – varžytuvėse ,,Spanguolynė -2015“ Kupiškio muzikos grupė ,,Nostalgija“, vadovaujama R. Adomausko, gavo apdovanojimą už geriausiai atliktą jumoristinį kūrinį; Salamiesčio kapela ,,Dvaras“, vadovaujama A. Totoriaus, gavo apdovanojimą už geriausiai atliktą tarmišką kūrinį; Skapiškio kapela ,,Mituva“, vadovaujama S. Lauciaus, pelnė diplomą už geriausiai atliktą polką; Šepetos kapela ,,Kairabalė“, vadovaujama V. Mališauskienės, pelnė diplomą už geriausiai atliktą valsą. Koncerto metu visi žiūrovai ir dalyviai vaišinosi gardžia spanguolių gira, pagaminta Šepetos bendruomenės pirmininkės, kapelos narės G. Valaitienės bei gardžiais naminiais sūriais, pagamintais Šepetos ūkininkės N. Anikanovos. Šventę vedė nauja Kupiškio kultūros centro Šepetos padalinio darbuotoja V. Karaliūnienė. ,,Spanguolynė – 2015“ rėmė UAB ,,Durpeta“ ir Šepetos gyventoja O. Mališauskienė. Partneriai, kurių saleje ir vyko šventė – Šepetos A. Adamkienės pagrindinė mokykla. Šventės rengime talkino Šepetos gyventojai S. Liesmonaitė, R. Gudavičienė, A. Gabriūnaitė, A. Plerpienė, J. Goštautas. Garbingi svečiai: Lietuvos respublikos seimo narys Sergėjus Jovaiša ir Kupiškio r. savivaldybės meras Dainius Bardauskas atvažiavo ne tuščiomis – su saldžiais prizais, kuriais vaišinosi šventės dalyviai bei kitomis dovanomis, skirtomis šventės rengėjams.

Visiems šventės dalyviams, svečiams, rėmėjams, padėjėjams, partneriams bei žiūrovams nuoširdžiai dėkoja šventės rengėjai. ,,Spanguolynė – 2015“ rengėjai mano, kad tokius renginius, kaip šis – kapelų varžytuvės, derėtų rengti vieną kartą metuose Kupiškio kultūros centre. Taip būtų galima pritraukti dar daugiau žiūrovų bei dalyvių. Kapeloms būtų gera proga pasirodyti, ką naujo per praėjusius metus išmoko, kiek patobulėjo. Jei tokia šventė vyktų kultūros centre, tikimąsi, kad ją paremtų ir savivaldybė, gal būtų įsteigti prizai pirmoms trims vietoms.

 

 

 

 

 

 

 
Informaciją paruošė Kupiškio
kultūros centro Šepetos padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė V. Mališauskienė.
 
kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply